کویلر اتوماتیک

صارم تولید کننده انواع کویلر های فول اتوماتیک و همچنین نیمه اتوماتیک می باشد. کویلر های نیمه اتوماتیک ما برای خطوط پلی اتیلن، PEX ، PERT و همچنین لوله های پنج لایه مورد استفاده قرارمی گیرند. در کویلر های نیمه اتوماتیک با استفاده از سیستم کنترل گشتاور، کویلر با خط تولید به صورت هماهنگ و سنکرون کار می کند. در این کویلر ها موتور ها، صفحه نمایش و درایو های شرکت ABB مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین صارم تولید کننده کویلر های تمام اتوماتیک نیز می باشد. در کویلر های فول اتوماتیک تمامی فرآیند بدون نیاز به نیروی انسانی در سرعت های بالا انجام می گیرد.

مزایا:

  • بازوها و قطر های داخلی و عرض کویل قابل تنظیم است
  • سیستم تراورس ( ردیف کننده لوله)  به وسیله سروو موتور
  • سیستم خارج کننده کلاف لوله اتوماتیک ( کویلر های فول اتوماتیک)
  • سیستم گرفتن لوله به شکل اتوماتیک ( کویلر های فول اتوماتیک)
  • سیستم بست اندازی اتوماتیک ( کویلر های فول اتوماتیک)
  • سروو موتور در وایندر ها
MODELSINIF / CLASSÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
CL1400MANUEL PE
CL2000MANUEL PE
CL3400MANUEL PE
DCL2000MANUEL DRUM COILER
DCL2400MANUEL DRUM COILER
ACL600AUTO COILER
ACL800AUTO COILER
ACL1000AUTO COILER
ACL1200AUTO COILER
ACL1600AUTO COILER
FCL480AUTO DRUM COILER