کواکسترودر

رنج ظرفیت تولید کو اکسترودر ها از 2 kg/h الی 15 kg/h می باشد. با تکیه بر تجربه ما در طول سال های فعالیتمان پیچ و ماردون کواکسترودر ها منطبق با نوع ماده خام مورد استفاده طراحی و تولید شده است. در کواکسترودر های تولیدی صارم موتور AC به صورت مستقیم به جعبه دنده متصل گردیده و باعث افزایش دقت چرخش شده است . درایو ، موتور و PLC شرکت ABB در کواکسترودر های ما مورد استفاده قرار می گیرد.. خروجی کواکسترودر ها در Rpm های متفاوت به نناسب افزایش پیدا می کند و کاملاً ثابت می باشد.

مزایا:

  • خروجی متناسب و یکسان در  دور ها متفاوت
  • مصرف پایین انرژی
  • کنترل دقیق حرارت در زون ها
MODELVİDA ÇAPI (mm) / SCREW DIAMETER (mm)VİDA L/D - SCREW L/DMOTOR GÜCÜ (kW) / MOTOR POWER (kW)ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
LCE2020161,1
MCE2020201,1
MCE2525202
HCE3030254